Array
 


Witam Pa?stwa!PHU JarBud - Mi?sk Mazowiecki - Olszewice -Ka?uszyn. Oferujemy tynki elewacyjne oraz systemy dekoracji wewnetrzynych. Wykonujemy elewacje, docieplenia budynkw i podbitki dachw, oraz kompleksowe remonty.

Firma JarBud to firma rodzinna. Dzia?amy w bran?y budowlanej nieprzerwanie od po?owy lat 80. Na pocz?tku prowadzi? j? mj ojciec a od 2009 roku ja wsplnie z moj? ?on? Eliz?. 
Na pocz?tku zajmowali?my si? budownictwem i remontami a od 10 ju? lat rwnie? elewacjami i termomodernizacj? budynkw. 

?wiadczymy us?ugi dla szerokiej grupy odbiorcw. Naszymi Klientami s? zarwno klienci indywidualni, jak i firmy. Jeste?my grup? ambitnych i kreatywnych ludzi. Dzi?ki temu, ?e nie popadamy w rutyn?, a nasze us?ugi od wielu lat utrzymuj? si? na najwy?szym poziomie.


W naszej ofercie znale?? mog? zatem Pa?stwo:

  • docieplenia budynkw,
  • profesjonalne kompleksowe remonty,
  • wyko?czenia wn?trz,
  • inwestor zast?pczy - budowa domw od podstaw

 

Od wielu lat mo?emy szczyci? si? mianem Autoryzowanego Partnera firmy KOSBUD, co potwierdzaj? certyfikaty zdobywane przez naszych pracownikw.


123332Chc?c bardziej odpowiada? na potrzeby naszych klientw, otworzyli?my w?asn? mieszalni? farb i tynkw zewn?trznych. Firma posiada mieszalnik do barwienia tynkw i farb, dzi?ki temu jeste?my w stanie zaproponowa? Pa?stwu:

  • szybk? realizacj? zamwienia (dobr kolorw w kilka minut)
  • nieograniczon? palet? kolorw
  • mo?liwo?? kontynuacji koloru (gdy zabraknie tynku lub farby)


Zapraszamy rwnie? do skorzystania z konfiguratora kolorw "Pomaluj swj dom" :

 

 

Zapraszam do zapoznania si? z nasz? ofert?!

Jaros?aw Komuda

 

 

 Jeste?my do Twojej dyspozycji:

od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8.00-18.00 oraz w soboty od 8.00 do 15.00
pod numerem telefonu: +48 509 428 410

lub w Olszewicach
okolica Mi?ska Mazowieckiego (na trasie Ka?uszyn-Mrozy).

 
 

Aktualno?ci

04 bigZapraszamy do zapoznania si? z aktualno?ciami na naszej stronie

Czytaj wi?cej...

Wyko?czenia/Remonty

009993395Oferujemy Pa?stwu us?ugi kompleksowego wyka?czania wn?trz budynkw.

Czytaj wi?cej...

Elewacje/Docieplenia

Elewacje tynk_domW naszej ofercie znajd? Pa?stwo bogaty zakres materia?w i us?ug zwi?zanych z elewacjami budynkw.

Czytaj wi?cej...